https://www.barnistan.se/wp-content/uploads/2022/01/sagasagor-josefine.jpg

Nästa steg – läs tillsammans!

Fem, sex, sjuåringar som ska börja läsa själva vill också ha roliga och häftiga berättelser med mycket innehåll. Att läsa tillsammans med Josefine Sundströms Sagasagor är ett perfekt sätt att komma igång med den egna läsningen!

Om Sagasagor

För barnet som börjar bli nyfiken på att läsa själv finns serien Sagasagor. Läs tillsammans. Här turas vuxen och barn om att läsa. Den vuxne läser huvuddelen av texten i gemener och barnet får läsa enstaka och lättlästa meningar i versaler. På så sätt förblir själva berättelsen spännande och rolig, även om texten som barnet läser, är anpassad till nybörjarnivå.

Sagasagor är generöst illustrerade högläsningsböcker som skildrar små och stora ögonblick i Sagas vardag. Emma Göthners härligt generösa illustrationer i färg hjälper till att beskriva, berätta och stödja texten på ett fint och inkännande sätt.

https://www.barnistan.se/wp-content/uploads/2022/01/josefine.jpg
Foto: Caroline Andersson Renaud. Illustration: Emma Göthner

Hur funkar det?

I Bonnier Carlsens bokserie Läs tillsammans hittar du en kombination av det bästa ur två världar. Här turas vuxen och barn om att läsa. Den vuxne läser huvuddelen av texten (i gemener) och barnet får läsa enstaka och lättlästa meningar (i VERSALER). På så sätt blir innehållet spännande och roligt för nybörjarläsaren, men texten förblir enkel och anpassad till barnets läsförmåga.

https://www.barnistan.se/wp-content/uploads/2022/01/sagasagor.jpg
Sagasagor av Josefine Sundström och Emma Göthner