Lekträffar för barn i behov av särskilt stöd

Sista torsdagen varje månad, med uppehåll för skollov, erbjuder vi lek i lugnare miljö för barn i behov av särskilt stöd.

https://www.barnistan.se/wp-content/uploads/2023/03/kaatach-bilverkstad.jpg

Vår erfarenhet är att barn med olika typer av diagnoser har svårt att besöka ett lekland under helger p.g.a. att ljudvolymen då blir hög och att det oftast är många barn på anläggningen. Därför har vi valt att avsätta en egen dag varje månad för de barn som behöver lite lugnare miljö omkring sig. Här är tanken att barnen tillsammans med sina syskon, föräldrar och andra familjer kan umgås och ha roligt.

https://www.barnistan.se/wp-content/uploads/2023/03/kaatach-lekland.jpg

Håll utkik på Kaatach.se för höstens lekträffar!