Skogsmulle och naturboken - app

Friluftsfrämjandet

Senast uppdaterad: 2021-02-01

Beskrivning
Följ med Skogsmulle ut och skapa din alldeles egna naturbok i Friluftsfrämjandets lärorika app för barn. Med Skogsmulles vänner myran, fisken och älgen får du lära känna naturen närmast där du bor.

Fyll Skogsmulles naturbok med bilder
Hjälp Skogsmulle att fylla hans naturbok med bilder på fina platser och på saker som går att göra i naturen. Längs vägen får barnen träffa olika djur som berättar om Allemansrätten genom korta spelmoment. Efter att alla uppdragen är färdiga har både barn och vuxna förhoppningsvis lärt känna sin närmiljö lite mer – och samtidigt fått tips på toppen utomhusaktiviteter!

Vi vet att barn som inte har en naturlig koppling till friluftslivet sällan hittar ut i naturen. Friluftsfrämjandet har därför letat efter vägar för att möta dessa barn. Med Skogsmulle och naturboken vill vi möta barn där de är idag och uppmuntra till rörelse utomhus.

Skogsmulle och naturboken vill, på ett lustfyllt sätt, och med Skogsmulle som vägvisare, öka kunskapen om Allemansrätten hos barn i åldern 4–6 år. Spelet ska också vara ett hjälpmedel som inspirerar till fantasi, kreativitet och att lägga ned mobilen – samtidigt som den öppnar upp ögonen för något annat. Naturen.
Info
Karta

Redaktionens utvalda favoriter!

Här har vi samlat ett gäng skojiga tips som är aktuella just nu. Ha så roligt!

Till toppen