Upptäck Sveriges militärhistoriska arv i sommar

Följ med på spännande visningar, testa flyg- eller fartygssimulatorer och kliv ombord på fartyg och ubåtar.

https://www.barnistan.se/wp-content/uploads/2023/05/toppbild.jpeg

Museerna inom Sveriges militärhistoriska arv erbjuder aktiviteter och upplevelser för hela familjen. Följ med på visningar i utställningarna och ta del av historien om det svenska försvaret under kalla kriget och i äldre tider. Här ser du några av museerna som passar familjen i sommar!

Aeroseum

I en tidigare topphemlig bergsanläggning utanför Göteborg finns ett upplevelsecenter som berättar om flygets historia och utveckling. Aeroseum är ett världsunikt besöksmål för hela familjen. Den väldiga berghangaren är till ytan lika stor som tre fotbollsplaner och byggdes för att skydda svenska jaktplan mot kärnvapenanfall.

Läs mer här!

https://www.barnistan.se/wp-content/uploads/2023/05/jas-39-gripen_stefan-kalm-705x577-1-1.jpg

Maritiman

I knytpunkten där hav möter stad ligger Maritiman – Göteborgs maritima upplevelsecentrum förtöjt. Maritiman har tjugo museifartyg samlade på ett och samma ställe. Det gör Maritiman till världens största flytande fartygsupplevelse för hela familjen!

Läs mer här!

https://www.barnistan.se/wp-content/uploads/2023/05/js-maritiman-04011600x760-1.jpg

Brigadmuseum

Brigadmuseum är ett militärt upplevelse-museum för alla! Basutställningen handlar om kalla kriget, alltså tiden 1945-1991. Hos oss finns få montrar och det mesta får man röra vid och utforska med alla sina sinnen. Vi har stora utställningsytor där vi kan sprida ut oss.

Läs mer här!

https://www.barnistan.se/wp-content/uploads/2023/05/Brigad-ny.jpg

Fästningsmuseum

På en udde i Vättern ligger en av Sveriges allra största och mest välbevarade fästning, en gång i tiden tänkt som en reservhuvudstad. I fästningen ryms även ett militärhistoriskt museum. 

Läs mer här!

https://www.barnistan.se/wp-content/uploads/2023/05/Fastningsmuseum-ny-1.jpg

Teknikland

Museet berättar historien om försvaret av Övre Norrland och den berömda garnisonsstaden Boden där hundratusentals svenskar gjort sin militära grundutbildning.

Läs mer här!

https://www.barnistan.se/wp-content/uploads/2023/05/teknikland_slide3.jpg

Försvarsmuseum

Museet berättar historien om försvaret av Övre Norrland och den berömda garnisonsstaden Boden där hundratusentals svenskar gjort sin militära grundutbildning.

Läs mer här!

https://www.barnistan.se/wp-content/uploads/2023/05/boden1-705x820-Beskuren.jpg

Sveriges militärhistoriska arv

Sveriges militärhistoriska arv är ett nätverk bestående av ett antal statliga och statligt stödda museer. Statens försvarshistoriska museer och Statens maritima och transporthistoriska museer leder och stöder det gemensamma nätverket. Museerna är spridda över hela landet och huvuddelen behandlar Sveriges försvar under det kalla kriget. Ett mindre antal är inriktade på äldre tider.

Mer information hittar du här!