Swedish4Kids sommarläger

Upgrades Education Sweden AB

Senast uppdaterad: 2020-03-10

Tipset är inte längre aktuellt

Beskrivning
Upgrades Swedish4Kids är ett dagläger är för dig som vill introduceras till det svenska språket under
sommarlovet.
  Under lägret leker vi, övar och gör utflykter tillsammans på svenska. Målet är att utveckla barnens svenska på ett effektivt och inspirerande sätt. 

MÅL OCH INNEHÅLL
Under Swedish4Kids läger ligger fokus på att göra svenskinlärningen rolig samt att motivera barnen till att våga prata och leka på ett nytt språk. Traditionella undervisningsmetoder blandas med utflykter, hantverk, sång och drama. Jämfört med vår terminsundervisning har vi under lägret möjlighet att gå in djupare på övningar och tekniker då vi umgås med barnen under en längre tid. Gruppindelningen på lägret görs med ålder i åtanke, detta för att uppgifterna och aktiviteterna på bästa sätt skall kunna anpassas till barnens nivå och intressen. För att skapa trygghet har lägret många coacher per barn, vi försöker även se till att kompisar och syskon kan vara i samma grupp.

Dagen börjar på “Base Camp” med övningar innehållande ord och grammatik kopplade till temat för dagen. På eftermiddagen är det dags för utflykt, också kopplat till dagens tema, innan barnen kan hämtas igen på “Base Camp” vid 16.
Kostnad

En vecka = 2 600:- Två veckor = 4 950:- Syskonrabatt – 250kr per barn Fritids – 350kr per barn (08.00-17.00)

Info
  • Passar: 6–12 år.
  • Adress: Viktor Rydberg Gymnasium, Jarlaplan, Östermalm
  • Webbplats: www.upgrades.se
Karta
Till toppen