Alla åldrar

Djur

Natur

Överjärva gård

Överjärva gård köptes av Solna stad år 1995. Gården är idag en vacker kulturmiljö och en inspirerande mötesplats som ska bidra till ett ökat miljömedvetande. Solna stad bedriver egna verksamheter på gården och här finns också fristående butiker och gårdsaktörer.

Gårdens djur

Här kan du hälsa på både får och höns som finns på gården under skolterminerna. Hönsgården ligger vid Statarlängan och fåren går i hagarna kring gården. Djuren ägs av Föreningen Kulturlandskaparna. Du får gärna hälsa på djuren, men tänk på att du inte får mata dem. Läs mer om djuren här!

Lekmiljöer

Kulturhistoriska lekmiljöer utvecklas på gården för inspiration, lärande och till minne av gårdens historia. Idag finns tre lekmiljöer – utomhus bredvid Hästskostallet, i Statarlängans bagarstuga samt i Statarmuseet. Läs mer om dessa här!

Upptäck utomhus!

Lek och lär på egen hand! På Överjärva gård finns det mycket att upptäcka och lära spontant med familjen eller vännerna. Här finns flera olika slingor som inbjuder till både lek, upptäckande och lärande: Gissa ljudet, Klimatslingar, Boplatsrundan, Hitta Vilse-stigen. Läs mer om dessa här!

Överjärva gård öppnar för säsongen 3 februari. Då är både caféet och Statarmuseet öppna. 

När

Caféets ordinarie öppettider är lördag-söndag kl 11-16. Statarmuseet har öppet lördagar kl 11-16.

Pris

Gården är gratis att besöka.

Bra att veta

Okej med matsäck

Hiss och ramper

Kafé

Restaurang

Skötbord

Hitta hit

Överjärva Gård ligger i norra delen av Solna med Nya Ulriksdal och Järvastaden som närmaste grannar, strax norr om Järva krog. Besöksadress: Överjärva gårdsväg 11

Annonser:

Annonser: