https://www.barnistan.se/wp-content/uploads/2022/02/Bis_header_bok.png

Fördelar med högläsning

När vi är små är utvecklingen av vårt ordförråd delvis beroende av läsning, och vad kan då vara bättre än att läsa tillsammans? Dessutom har det mängder av fördelar!

https://www.barnistan.se/wp-content/uploads/2022/01/pekbok-scaled.jpg

Åtta fördelar med högläsning: