Senast uppdaterad: 2018-02-13

annonsering & samarbeten


Kontaktuppgifter för våra finfina arrangörer

Helene Granström
Telefon: 0707-61 85 62
Mejl: helene[at]barnistan.se

Jenni Norrby
Telefon: 0732-61 85 18
Mejl: jenni[at]barnistan.se

Annonspriser & utgivningsplan för arrangörer
Ladda ner vår medieinformation med annonsformat (både print och digitalt), priser samt utgivningplan. 

Här hittar du deadlines för inrapportering till kalendariet.

 

Kontaktuppgifter för externa annonsörer

Ann-Sofie Laredius
Telefon: 070-40 555 39
Mejl: ann-sofie[at]barnistan.se

Ulf Norrby
Telefon: 0732-61 85 15
Mejl: ulf[at]barnistan.se

Annonspriser & utgivningsplan för externa annonsörer
Ladda ner vår medieinformation med annonsformat (både print och digitalt), priser samt utgivningplan. 

 

ICC-profil

Här kan du ladda ner vår ICC-profil
barn i stan – er självklara annonskanal
när ni vill nå barnfamiljer